თამარ ტყეშელაშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი 

ანგი ხუციშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი შეწყალების, მოქალაქეობის, დაჯილდოებისა და სამართლებრივ საკითხებში

ირინე შენგელია - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი კომუნიკაციისა და სტრატეგიული დაგეგმვის საკითხებში

კონსტანტინე ნაცვლიშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი განათლების, კულტურისა და მეცნიერების საკითხებში

ქეთევან თათოშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ჯანდაცვის, სოციალურ, ინოვაციებისა და ბიზნესსექტორთან ურთიერთობის საკითხებში

ნინო ცქიტიშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი რეგიონებთან ურთიერთობის საკითხებში

ლიანა ჯერვალიძე - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი კასპიისა და შავი ზღვების რეგიონების ენერგეტიკისა და ტრანზიტის საკითხებში

იაგო წიკლაური - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში

ვლადიმერ ონოფრიშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი კულტურის საკითხებში